Nota de fundamentare

 

 

S.C. ROMPLUMB S.A. Baia Mare este o unitate cu capital majoritar de stat - 96,03 % detinut de A.V.A.S. si 3,97 % detinut de persoane fizice si juridice. Societatea comerciala are ca obiect de activitate prelucrarea concentratelor plumboase cu continut ridicat de cupru (2 - 6%) si a deseurilor metalurgice cu continut de plumb, fiind singura societate metalurgica din tara care poate prelucra aceasta baza de materie prima.

            In vederea modernizarii proceselor de fabricatie si a reducerii gradului de poluare, cu preponderenta in domeniul resurselor minerale, Ministerul Economiei si Comertului, in calitate de ordonator principal de credite, a fundamentat si a elaborat necesarul de fonduri de la bugetul statului si totodata a gestionat resursele financiare alocate de la buget pentru o serie de obiective de investitii, unele dintre acestea si pentru S.C. ROMPLUMB S.A. Baia Mare. Realizarea acestor obiective a permis functionarea unitatii prin respectarea cerintelor minime impuse de legislatia in vigoare privind protectia mediului si a contribuit in mod esential la reducerea gradului de poluare cu circa 80 %.

            De asemenea, in perioada 1990 – 1992, S.C. ROMPLUMB S.A. Baia Mare, prin Ministerul Economiei si Comertului a beneficiat de o serie de programe de colaborare si asistenta tehnica externa: Banca Mondiala, PHARE, Program interguvernamental – Elvetia.

            Ministerul Economiei si Comertului prin functia sa de reglementare in domeniile economiei si comertului a elaborat si promovat proiecte de acte normative privind reglementarea activitatii S.C. ROMPLUMB S.A. Baia Mare.

            Totodata, in perioada 1996 – 1999 Ministerul Economiei si Comertului a sustinut activitatea de productie a S.C. ROMPLUMB S.A. Baia Mare prin alocarea de subventii pe produs si ulterior 2000 – 2004 prin alocarea de fonduri din capitolul ,,Transferuri” pentru cheltuielile de ecologizare generate de reciclarea subproduselor proprii si a deseurilor rezultate din procesul tehnologic de obtinere a plumbului decuprat.

            In 2003 – 2004, Ministerul Economiei si Comertului a fundamentat alocarea de fonduri din bugetul de stat pentru continuarea lucrarilor de investitii demarate in anii anteriori la S.C. ROMPLUMB S.A. Baia Mare cat si pentru alte cheltuieli de investitii precum: consolidari, dotari si altele asemenea.

            Pentru perioada 2004 – 2007, Ministerul Economiei si Comertului a inclus in proiectele de buget anuale propuneri de investitii la S.C. ROMPLUMB S.A. Baia Mare care sa permita cresterea competitivitatii, reducerea riscurilor tehnologice, incadrarea emisiilor de poluanti in normele legislatiei de mediu, imbunatatirea mediului de munca si cresterea productivitatii muncii.

            In acest sens, pentru realizarea obiectivelor de eficienta si ecologizare mai sus mentionate si pentru o mai buna reprezentare a intereselor statului in acest domeniu, apare necesitatea ca actiunile detinute de stat la S.C. ROMPLUMB S.A. Baia Mare, aflate in prezent in administrarea A.V.A.S. sa treaca in administrarea Ministerului Economiei si Comertului, ca institutie publica implicata in procesul de privatizare.

 

 

            Prin aceasta se vor asigura urmatoarele:

-         modernizarea instalatiilor si diversificarea productiei prin obtinerea de produse cu valoare adaugata mare;

-         eficientizarea si cresterea competitivitatii;

-         ecologizarea platformei si a zonei Baia Mare;

-         cresterea atractivitatii in vederea privatizarii.

Astfel, in cadrul unei coordonari si politici industriale unitare sub directa autoritate a Ministerului Economiei si Comertului se poate asigura aplicarea unor programe de restructurare eficienta in cadrul S.C. ROMPLUMB S.A. Baia Mare, acestea fiind garantul cresterii competitivitatii, productivitatii muncii si a protectiei mediului, intr-un timp relativ scurt – pana in anul 2007.

Fata de cele prezentate mai sus, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, s-a intocmit alaturatul proiect de hotarare a Guvernului privind transferul pachetului de actiuni detinut de stat la S.C. ROMPLUMB S.A. Baia Mare din administrarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului in administrarea Ministerului Economiei si Comertului, proiect pe care, daca sunteti de acord, va rugam sa il adoptati.

 

 

      Ministru de Stat pentru Coordonarea                   Ministrul economiei si Comertului

      Activitatilor din Domeniul Economic

                   Adriean videanu                                           IOAN CODRUŢ ŞEREŞ

 

 

 

           Avizeaza favorabil:

 

Ministerul Finantelor Publice

Ministerul Justitiei

Ministru

Ministru

IONEL  POPESCU

MONICA  MACOVEI

 

 

 

 

 

Autoritatea pentru Valorificarea

Activelor Statului

 

Presedinte

 

GABRIEL  ZBÎRCEA